Rambursarea

Rambursarea este de a compensa pentru cineva, o cheltuielile plătite, oferindu-le o sumă de bani egală cu aceea care a fost cheltuit. Întreprinderile, guvernele și organizațiile non-profit pot compensa pentru angajații lor sau ofițeri, necesare și rezonabile cheltuielile sub NOI legea americană, aceste cheltuieli pot fi deduse din impozitul pe venit către organizații și tratate ca venituri neimpozabile de către beneficiar, sub rezerva anumitor condiții. Rambursarea este, de asemenea, furnizate pentru costurile de produse alimentare, de îngrijire de zi, medicale sau colegiu de școlarizare, stabilită de către director. În mod similar, o universitate, conferință sau seminar de afaceri poate rambursa