Directoratul Afacerilor administrative — Islamice, Organizația pentru Educație, Știință și Cultură — ISESCODirectoratul Afacerilor administrative dispozitivul este responsabil pentru a se asigura funcționarea corespunzătoare din cadrul Direcției generale de ISESCO, la nivel administrativ, prin mobilizarea tuturor resurselor necesare pentru a face acest lucru